Spaque

SPAQuE saneert vervuilde industrieterreinen en stortplaatsen in nauwe samenwerking met lokale publieke actoren zoals steden en gemeenten, autonome havens, intercommunales, maar ook met private partners.

Van de terreinen die door SPAQυE gesaneerd of gesaneerd worden en waarop projecten door een partner zullen worden ontwikkeld, noemen we de cluster "AMS Sud – Centrale électrique de Marchienne-au-Pont – AMS Nord" (overgenomen in het gebied Charleroi Porte Ouest), Cockerill Sambre II, de gasfabriek in Châtelet, de scheepswerf van Thuin, Lumat, de stadskankers waar het project van Charleroi District Créatif zich op richt, de elektriciteitscentrale van Farciennes, Grand Champs, de mijnen van Saint-Louis en Rivage.

SPAQuE is ook op zoek naar partners voor de ontwikkeling van projecten op haar gesaneerde terreinen, de site Fonderie Léonard Giot in Marchienne-au-Pont (4,2 ha beschikbaar voor economisch gebruik en 1,5 ha beschikbaar voor woningen) en de site Aciérie Allard in Mont-sur-Marchienne waar SPAQuE met name een zonnepark van 4,5 ha zal bouwen in de loop van het jaar 2020.