TIBI

Tibi is een overheidsbedrijf dat de uitdaging aangaat voor een geïntegreerd afvalbeheer en de verbetering van het leefmilieu voor meer dan 421.000 inwoners in de regio Charleroi.

Tibi organiseert de inzameling van huishoudelijk afval (huis-aan-huis, recyclageparken enz.) en ontwikkelt efficiënte sortering, behandeling, recyclage en hergebruik van afval van grondstoffen.

Tibi's missies zijn in deze richting georiënteerd, met een bijzondere prioriteit voor afvalpreventie.

Het is in deze wens om te beschikken over apparatuur die een impact heeft op vlak van afvalpreventie dat Tibi het project voor het immersiecentrum "Le Lavoisier" wilde ontwikkelen.